PUMP, PURIFIER, AIR COMPRESSOR SPARE PARTS

Your trust is our satisfaction.

PUMP

PUMP MAKERS

NANIWA, TAIKOKIKAI, SHINKOKINZOK,
TEIKOKU, SHINSHIN, SASAKURA,
KAWASAKI

AIR COMPRESSOR

MITSUBISHI (SAMGONG)

SJ-700, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
SJ-10, 11, 16, 20, 25, 30, 40, 60 (T/P/EH)
SJ-10, 15, 30, 40, 50, 80, 100 (F/FH)
SJ-10, 20, 30, 50, 60, 70, 100, 120, 150 (G/GH)​

PURIFIER

YANMAR

SC-5N, 7N, 10N, 12.5N, 20N, 30N, 40N, 50N, ETC

MITSUBARA

MS-54A, 64A, 75A, 85A, 92A, 114A, 70, 85, 120 (K/A),
130 (K/A), MH-111, 114, 120A, 130A

TANABE

HC64, HC65, HC65A, HC264, HC265, HC275, HC277, H73, H74, H273, H274, ETC